Dr in¿. Andrzej Stec
Politechnika Rzeszowska
Katedra Informatyki i Automatyki
Budynek D, pokój 202C
Tel.: 17 865 1793 (tel. PRz 1793)
E-mail: astec@prz-rzeszow.pl
 

Konsultacje w semestrze letnim:

¦roda  12:15-13:45
Czwartek  12:15-13:45

Konsultacje w sesji letniej: